Nové termíny a ceník na rok 2019 zde.


Nejvýhodnější Cambridge zkoušky Vám přináší jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM


Jazyková škola pro Vás realizuje 2 EU projekty

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM pro Vás v současné době realizuje unikátní projekt hrazený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vznikající na doméně ONLINE jazyky.
Profesní e-learningové jazykové centrum, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.10/02.0031
Profesní e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0036

ONLINE jazyky vznikají v rámci dvou grantových projektů:

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM pro Vás v současné době realizuje unikátní projekt hrazený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vznikající na doméně ONLINE jazyky.

1) Profesní e-learningové jazykové centrum pro Královéhradecký kraj. V projektu bude vytvořeno 17 modulů:

 • Angličtina – Profesní kvalifikační zkoušky Cambridge
 • Angličtina – Obchodní profesní kvalifikační zkoušky Cambridge
 • Angličtina – Právní profesní kvalifikační zkouška Cambridge ILEC
 • Angličtina – Finanční profesní kvalifikační zkouška Cambridge IFCE
 • Angličtina – Pedagogická profesní kvalifikační zkouška Cambridge TKT
 • Angličtina – Výklady gramatiky pro profesní a obchodní jazyk
 • Angličtina – MP3 poslechy slovní zásoby pro profesní a obchodní jazyk
 • Angličtina – Pedagogický a profesní rozvoj lektorů vyučující dospělé studenty
 • Angličtina – Studium v anglicky mluvících zemích pro dospělé - pracující studenty
 • Angličtina – Právo a právní dokumenty, právní profesní jazyková zkouška Cambridge ILEC
 • Angličtina – Obchodně-profesní angličtina: komerce, obchod, marketing, management, B2B
 • Angličtina – MP3 mluvení a poslech komunikačních profesních frází
 • Angličtina – Psaní obchodních dopisů, profesních dokumentů, ukázky smluv, objednávek a obchodních dokumentů
 • Angličtina pro lékaře, farmaceuty a zdravotní pracovníky
 • Angličtina pro PC a IT specialisty, projektové manažery, programátory

2) Profesní e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj. V tomto grantovém projektu vzniknou tyto jazykové moduly:

 • Angličtina – strojírenství
 • Angličtina – elektrotechnika
 • Angličtina – stavebnictví
 • Angličtina – chemie
 • Angličtina - profesní reálie anglicky mluvících zemí v EU
 • Angličtina - příprava ke kvalifikačním a profesním zkouškám Cambridge
 • Němčina - obecný modul potřebný jako základ profesních znalostí
 • Němčina - profesní modul zaměřený na práci
 • Němčina - profesní a kvalifikační jazykové zkoušky
 • Němčina - profesní reálie německy mluvících zemí v EU
 • Němčina - PPT prezentace pro načerpání profesní slovní zásoby
 • Francouzština - obecný modul potřebný jako základ profesních znalostí
 • Francouzština - profesní a kvalifikační jazykové zkoušky
 • Francouzština - modul pro práci a obchod
 • Španělština - obecný modul potřebný jako základ profesních znalostí
 • Španělština - profesní a kvalifikační jazykové zkoušky
 • Španělština - modul pro práci a obchod

V rámci těchto projektů pro Vás vznikne unikátní e-learningový jazykový portál se vzdělávacími programy zaměřenými na profesní studium anglického, francouzského, německého a španělského jazyka s důrazem na získání mezinárodních jazykových zkoušek a profesní specializace pro vybrané pracovní obory.

Všechny vznikající vzdělávací moduly budou na základě našich dlouholetých zkušeností zpracovány v česko-cizojazyčné verzi.

Tento jedinečný systém zahrnuje studium gramatiky, načerpání slovní zásoby, zábavná cvičení a nácvik mezinárodních zkoušek. Dále systém všech cvičení, studium gramatiky a slovní zásoby budou harmonizovány se Společným evropským rámcem pro jazyky.

Další inovace

12 nejmodernějších digitálních učeben, e-studovna LANGMaster a rozšířená knihovna

Současně v rámci projektu pro Královéhradecký kraj došlo k modernizaci zázemí pro prezenční jazykovou výuku s využitím moderního software a interaktivních výukových systémů. Došlo k úpravě 12 učeben, v nichž jsou nyní nainstalovány nejnovější interaktivní digitální tabule. Dále také došlo ke zkvalitnění ozvučení učeben prostřednictvím zvukového vybavení, které odstranilo akustické problémy v učebnách. Zároveň jsme pro Vás spustili nejmodernější technologii v Evropě spočívající ve zpřístupnění výukových CD-ROM online.

Zvýšení kvalifikace lektorů – mezinárodní certifikát University of New York

Součástí projektů je také rozšíření kvalifikace našich lektorů v oblasti metodologie profesního vzdělávání a odborné školení zaměřené na profesní jazykové vzdělávání.

Výukový portál ONLINE jazyky – nejmodernější multimediální učebnice pro každého

Vznikající portál ONLINE jazyky je unikátní výukový systém pro samostudium angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny, optimalizovaný pro potřeby obyčejných českých lidí, ale také pro potřeby profesionálů.

Výukový systém vede intuitivním a jednoduchým způsobem nejen k získání mezinárodní jazykové kvalifikace Cambridge ESOL, Hueber, DELF, DALF a DELE, ale i ke schopnosti přirozeně psát, rozumět a komunikovat v cizím jazyce. Unikátnost celého jazykového systému spočívá v:

 • Revolučních video výkladech - v podrobných česko-anglických, česko-francouzských, česko-německých, česko-španělských video výkladech gramatiky, které jsou ojedinělým systémem v ČR. Lektorku tak máte vždy po ruce stejně jako srozumitelné a názorné výklady gramatiky ke stažení.
 • Interaktivní formě budování česko-anglické, česko-francouzské, česko-německé a česko-španělské slovní zásoby, která využívá Vaše podvědomí k lepšímu zapamatování. Unikátnost tohoto principu je rozdělena do 4 fází: čtení, poslech, dril, nácvik ve cvičení.
 • Vysoko-zapamatovatelných MP3. Zažili jste někdy, že si něco pamatujete lépe a něco hůře? Zapamatovatelnost je u člověka spojena s emocemi. Vysokou zapamatovatelnost anglicko-českých, francouzsko-českých, německo-českých a španělsko-českých vět a slovíček garantuje speciálně sestavená sada MP3 nahrávek, které můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv.
 • Umělá inteligence. Forma interaktivních cvičení je motivující a zábavná. Systém umělé inteligence vyhodnotí Vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení. Navíc je vše tvořeno ve formátu mezinárodních jazykových zkoušek.
 • Mezinárodní zkoušky nanečisto. Systém Vás kompletně připraví ke zkoušce odpovídající Vaší pokročilosti a navíc jí můžete neomezeně trénovat v úplném zkouškovém formátu.
 • Garance pokroku. Pokud se budete věnovat studiu 30 minut denně, Váš pokrok Vám garantujeme. Během 1 roku si zvýšíte Vaší pokročilost a kvalifikaci v souladu s EU rámcem pro jazyky na úrovni studia 1letého standardního jazykového kurzu pro dospělé.

První úspěchy projektu:

 • Unikátní zpřístupnění CD-ROM aplikací online se stalo případovou studií pro mezinárodní společnost CITRIX, která projekt označila za nejmodernější výuku jazyků v Evropě.
 • Projekt získal ocenění TOP7 Nápad roku 2011
 • Projekt byl úspěšně nominován v nejprestižnější soutěži internetové efektivity – IEA 2011 – vyhlášení výsledků 27. září 2011
 • Projekt byl nominován na nejuznávanější cenu českého internetu – Křišťálovou lupu 2011
 • Projekt získal doporučení a Brand Image Evropy 2 – doporučuje Evropa 2
 • Projekt byl 2x prezentován v oficiální tiskové zprávě Královéhradeckého kraje
 • Projekt byl prezentován v pořadu Snídaně s novou
 • Na velké pražské tiskové konferenci na téma „Moderní jazyky“ se shromáždilo více než 30 novinářů, včetně ČT24 a ČTK
 • Společnost AUTOCONT prezentovala modernizované projektové řešení ve svém online katalogu, který měsíčně zasílá 120.000 firmám a uživatelům
Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2019 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.