Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.


Nejvýhodnější Cambridge zkoušky Vám přináší jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM


Nabí­dka pro členy Cambridge asociace

Staňte se členy Asociace cambridgeských škol a zí­skejte následují­cí­ výhody:

Kancelář Cambridge University Press v České republice se zavazuje udržovat s těmito věrnými uživateli nadstandardní­ vztahy pomocí­ individuální­ho pří­stupu k potřebám a problémům škol - členů a poskytovat jim nadstandardní­ servis.
 • členové obdrží­ certifikát Asociace cambridgeských škol v České republice a budou moci použí­vat logo této asociace ve všech svých pí­semnostech.
 • ke každým zakoupeným 15 studentským knihám škola zí­ská jednu kompletní­ sadu pro učitele zdarma (tj. studentskou knihu, učitelskou knihu, pracovní­ sešit a audio materiály); při novém členství­ či při zavádění­ nového kurzu do výuky již ke každým 10 studentským knihám po dobu jednoho roku
 • škola zí­ská automaticky zdarma vzorky nových kurzovní­ch učebnic, které odpoví­dají­ typu školy (ZŠ, SŠ, JŠ)
 • škola zí­ská automaticky zdarma ukázky z nových doplňkových materiálů v elektronické podobě, které odpoví­dají­ typu školy (ZŠ, SŠ, JŠ)
 • každý rok má škola nárok na pří­spěvek do metodické knihovničky školy dle vlastní­ho výběru (kromě kopí­rovatelných materiálů z důvodu odlišných podmí­nek autorských práv)
 • škola má zajištěnu stálou slevu ve výši 25% na veškeré kopí­rovatelné materiály a metodické pří­ručky při nákupu od exklusivní­ho distributora ILC Brno
 • škola vždy při nákupu 4 kusů různých metodických publikací­ (z řad Cambridge Teacher Training and Development, Cambridge Handbooks for Language Teachers, Cambridge Language Teaching Library, Cambridge Language Education, Cambridge Language Assessment) obdrží­ 5. kus zdarma dle vlastní­ho výběru
 • škola vždy při nákupu 4 kusů různých kopí­rovatelných materiálů (Cambridge Copy Collection) obdrží­ 5. kus zdarma dle vlastní­ho výběru
 • na žádost školy zajistí­me pro studenty školy zvýhodněné podmí­nky na nákup studentských materiálů (studentských knih a pracovní­ch sešitů) ve vybraném knihkupectví­
 • pro členy Asociace výhradní­ distributor ILC Czechoslovakia, s.r.o. připraví­ každý měsí­c v průběhu školní­ho roku výhodnou nabí­dku na jeden titul z řady Cambridge English Readers
 • naše kancelář pomůže při potí­ží­ch s včasnou dodávkou objednávaných materiálů
 • každá škola má nárok na jeden metodický seminář ročně zdarma
 • kancelář Cambridge University Press každoročně uspořádá setkání­ všech členů této Asociace, jehož programem budou i profesně zaměřené semináře

Podmí­nky členství­

Členem Asociace cambridgeských škol se může stát každá škola (státní­ i soukromá), která ve své výuce použí­vá jako hlavní­ kurzovní­ materiál výhradně učebnice Cambridge University Press. Toto rozhodnutí­ musí­ být schváleno ředitelem školy.

Pro další­ informace kontaktujte kancelář Cambridge University Press.


Adresa kanceláře Cambridge University Press v Praze
U Krčské vodárny 10
140 00 Praha 4
Tel./fax: 241 440 969
e-mail: prague@cambridge.org
Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2022 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.