Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.


Nejvýhodnější Cambridge zkoušky Vám přináší jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM


Cambridge ESOL spolupráce pro školy a lektory


EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM již spolupracuje s několika vzdělávací­mi institucemi, bez jejichž podpory by naše práce byla velmi obtí­žná. Náš Benefit program slouží­ předevší­m k tomu, abychom spolupráci upevnili a mohli našim partnerům nabí­dnout něco naví­c.


V rámci Benefit programu se snaží­me předevší­m o to, abychom partnerským institucí­m poskytli maximální­ možnou podporu. Spolupracujeme s Cambridge University Press a spolupořádáme motivační­ semináře pro studenty zdarma, stejně tak jako konzultační­ setkání­ s učiteli a těmi, kteří­ se chtějí­ na rozvoji Cambridge partnerské instituce podí­let. Naše metodičky jsou připraveny s učiteli v průběhu roku konzultovat vše potřebné a pomoci s organizací­ pří­pravných kurzů nebo pří­mo Cambridge zkoušek. Další­ možnosti podpory a výhody, které můžeme poskytnout, jsou vždy domluveny individuálně tak, aby co nejví­ce vyhovovaly jednotlivým partnerům. V rámci benefit programu nabí­zí­me např.:


 • nejnižší­ ceny Cambridge English zkoušek ve Východní­ch Čechách pro studenty partnerské instituce
 • právo použí­vat prestižní­ logo "Cambridge Center Partner Institution"œ*
 • při větší­m počtu registrovaných kandidátů možnost pořádání­ zkoušek pří­mo v sí­dle partnerské instituce
 • metodická podpora, možnost konzultací­, tréninků a seminářů pro studenty i učitele zdarma
 • zvýšení­ prestiže školy
 • materiální­ podpora školy, vybavení­ výukovými sadami, CD-ROMy a aplikacemi zaměřují­cí­mi se na pří­pravu ke Cambridge zkouškám
 • podpora motivace studentů / žáků (prezentace a konzultace)
 • možnost zí­skat post ústní­ho zkoušejí­cí­ho, tzv. Oral Examiner, pro učitele angličtiny a pří­mo se účastnit zkoušek
 • možnost organizace pří­pravných kurzů ke zkouškám pří­mo v prostorách partnerské instituce
 • možnost materiální­ podpory pro učitele (např. učitelské sady zdarma)
 • zí­skání­ sady propagační­ch a pří­pravných materiálů zdarma
 • možnost organizace zkušební­ch testů, tzv. Pre-testing sessions v průběhu školní­ho roku
 • možnost zí­skat zkoušku pro učitele/lektory zdarma v závislosti na počtu registrovaných kandidátů
 • možnost účasti žáků/ studentů v soutěží­ch s Cambridge programem o hodnotné ceny

JAK SE STÁT NOVÝM PARTNEREM?

Do programu se můžete zapojit kdykoliv. Stačí­ nás kontaktovat a domluvit si s námi schůzku. Pokud máte zájem o schůzku nebo další­ informace o Cambridge zkouškách nebo našem Benefit Programu, kontaktujte nás prosí­m:


Eva Margolienová
eva.margolienova@evcentrum.cz
+420 733 364 428

JAK UPLATNIT PARTNERSKOU SLEVU?

Do přihlášky ke zvolené zkoušce Cambridge English přihlášce prosí­m uveďte název školy, kterou studujete, a tří­dy, do které chodí­te. Pokud je Vaše škola členem naší­ sí­tě partnerů, nárok na slevu Vám pak vzniká automaticky. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše škola naší­m partnerem, kontaktujte nás na e-mailu: cambridge@evcentrum.cz

Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2022 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.