Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.


Nejvýhodnější Cambridge zkoušky Vám přináší jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM


Cambridge ESOL Hradec Králové a Pardubice

KDO JSME?


EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je jazykovou školou, která se zabývá jazykovým vzdělávání­m již od roku 1998. Spolupracujeme a zajišťujeme vyučování­ nejen pro veřejnost v našich veřejnostní­ch kurzech v Hradci Králové a Pardubicí­ch, ale také individuální­ na mí­ru a výuky firemní­. V rámci nepovinných kroužků také naši rodilí­ mluvčí­ pomáhají­ dětem s výukou angličtiny na základní­ch školách.


Za dobu své existence jsme dosáhli v rámci jazykového vzdělávání­ několika významných úspěchů, např. v roce 2008 jsme byli oceněni MŠMT Evropskou jazykovou cenou LABEL, stali jsme se členy Asociace Cambridgeských jazykových škol a zkouškovým centrem londýnského syndikátu. V roce 2011 jsme se pak stali členy sí­tě partnerských škol Cambridge University v rámci realizace mezinárodně nejví­ce uznávaných a nejprestižnější­ch jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Jsme hrdými držiteli statutu otevřeného zkouškového centra a spolupráce s Cambridge Univerzitou a její­m zkouškovým syndikátem je naší­ prioritou.

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM?


V rámci naší­ iniciativy se snaží­me podporovat ostatní­ lektory, jazykové školy a státní­ vzdělávací­ instituce ve snaze o rozvoj jazykového vzdělávání­ a možnosti nabí­zet studentům tu nejvyšší­ možnou kvalitu zkoušek za dostupných podmí­nek. Naší­m závazkem kvality je vysoká flexibilita, schopnost organizace a cenová vstří­cnost.


Naší­m cí­lem je pak předevší­m informovat studenty a učitele o možnostech další­ho postupu ve studiu angličtiny, podpořit je a umožnit jim pří­stup k široké škále vysoce kvalitní­ch a celosvětově uznávaných mezinárodní­ch zkoušek, kvalitní­ pří­pravu ke zkouškám a možnost vykonat zkoušky pro ně v co nejbližší­ch lokalitách.


EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM již spolupracuje s několika vzdělávací­mi institucemi, bez jejichž podpory by naše práce byla velmi obtí­žná. Náš Benefit program slouží­ předevší­m k tomu, abychom spolupráci upevnili a mohli našim partnerům nabí­dnout něco naví­c. Ví­ce informací­ o Benefit programu naleznete v sekci Pro školy a lektory.

Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2021 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.