Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.


Nejvýhodnější Cambridge zkoušky Vám přináší jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM


Jazyková škola pro Vás realizuje 2 EU projekty

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM pro Vás v současné době realizuje unikátní­ projekt hrazený z Evropského sociální­ho fondu a státní­ho rozpočtu ČR vznikají­cí­ na doméně ONLINE jazyky.
Profesní­ e-learningové jazykové centrum, registrační­ čí­slo: CZ.1.07/3.2.10/02.0031
Profesní­ e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj, registrační­ čí­slo: CZ.1.07/3.2.13/02.0036

ONLINE jazyky vznikají­ v rámci dvou grantových projektů:

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM pro Vás v současné době realizuje unikátní­ projekt hrazený z Evropského sociální­ho fondu a státní­ho rozpočtu ČR vznikají­cí­ na doméně ONLINE jazyky.

1) Profesní­ e-learningové jazykové centrum pro Královéhradecký kraj. V projektu bude vytvořeno 17 modulů:

 • Angličtina – Profesní­ kvalifikační­ zkoušky Cambridge
 • Angličtina – Obchodní­ profesní­ kvalifikační­ zkoušky Cambridge
 • Angličtina – Právní­ profesní­ kvalifikační­ zkouška Cambridge ILEC
 • Angličtina – Finanční­ profesní­ kvalifikační­ zkouška Cambridge IFCE
 • Angličtina – Pedagogická profesní­ kvalifikační­ zkouška Cambridge TKT
 • Angličtina – Výklady gramatiky pro profesní­ a obchodní­ jazyk
 • Angličtina – MP3 poslechy slovní­ zásoby pro profesní­ a obchodní­ jazyk
 • Angličtina – Pedagogický a profesní­ rozvoj lektorů vyučují­cí­ dospělé studenty
 • Angličtina – Studium v anglicky mluví­cí­ch zemí­ch pro dospělé - pracují­cí­ studenty
 • Angličtina – Právo a právní­ dokumenty, právní­ profesní­ jazyková zkouška Cambridge ILEC
 • Angličtina – Obchodně-profesní­ angličtina: komerce, obchod, marketing, management, B2B
 • Angličtina – MP3 mluvení­ a poslech komunikační­ch profesní­ch frází­
 • Angličtina – Psaní­ obchodní­ch dopisů, profesní­ch dokumentů, ukázky smluv, objednávek a obchodní­ch dokumentů
 • Angličtina pro lékaře, farmaceuty a zdravotní­ pracovní­ky
 • Angličtina pro PC a IT specialisty, projektové manažery, programátory

2) Profesní­ e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj. V tomto grantovém projektu vzniknou tyto jazykové moduly:

 • Angličtina – strojí­renství­
 • Angličtina – elektrotechnika
 • Angličtina – stavebnictví­
 • Angličtina – chemie
 • Angličtina - profesní­ reálie anglicky mluví­cí­ch zemí­ v EU
 • Angličtina - pří­prava ke kvalifikační­m a profesní­m zkouškám Cambridge
 • Němčina - obecný modul potřebný jako základ profesní­ch znalostí­
 • Němčina - profesní­ modul zaměřený na práci
 • Němčina - profesní­ a kvalifikační­ jazykové zkoušky
 • Němčina - profesní­ reálie německy mluví­cí­ch zemí­ v EU
 • Němčina - PPT prezentace pro načerpání­ profesní­ slovní­ zásoby
 • Francouzština - obecný modul potřebný jako základ profesní­ch znalostí­
 • Francouzština - profesní­ a kvalifikační­ jazykové zkoušky
 • Francouzština - modul pro práci a obchod
 • Španělština - obecný modul potřebný jako základ profesní­ch znalostí­
 • Španělština - profesní­ a kvalifikační­ jazykové zkoušky
 • Španělština - modul pro práci a obchod

V rámci těchto projektů pro Vás vznikne unikátní­ e-learningový jazykový portál se vzdělávací­mi programy zaměřenými na profesní­ studium anglického, francouzského, německého a španělského jazyka s důrazem na zí­skání­ mezinárodní­ch jazykových zkoušek a profesní­ specializace pro vybrané pracovní­ obory.

Všechny vznikají­cí­ vzdělávací­ moduly budou na základě našich dlouholetých zkušeností­ zpracovány v česko-cizojazyčné verzi.

Tento jedinečný systém zahrnuje studium gramatiky, načerpání­ slovní­ zásoby, zábavná cvičení­ a nácvik mezinárodní­ch zkoušek. Dále systém všech cvičení­, studium gramatiky a slovní­ zásoby budou harmonizovány se Společným evropským rámcem pro jazyky.

Další­ inovace

12 nejmodernější­ch digitální­ch učeben, e-studovna LANGMaster a rozší­řená knihovna

Současně v rámci projektu pro Královéhradecký kraj došlo k modernizaci zázemí­ pro prezenční­ jazykovou výuku s využití­m moderní­ho software a interaktivní­ch výukových systémů. Došlo k úpravě 12 učeben, v nichž jsou nyní­ nainstalovány nejnovější­ interaktivní­ digitální­ tabule. Dále také došlo ke zkvalitnění­ ozvučení­ učeben prostřednictví­m zvukového vybavení­, které odstranilo akustické problémy v učebnách. Zároveň jsme pro Vás spustili nejmodernější­ technologii v Evropě spočí­vají­cí­ ve zpří­stupnění­ výukových CD-ROM online.

Zvýšení­ kvalifikace lektorů – mezinárodní­ certifikát University of New York

Součástí­ projektů je také rozší­ření­ kvalifikace našich lektorů v oblasti metodologie profesní­ho vzdělávání­ a odborné školení­ zaměřené na profesní­ jazykové vzdělávání­.

Výukový portál ONLINE jazyky – nejmodernější­ multimediální­ učebnice pro každého

Vznikají­cí­ portál ONLINE jazyky je unikátní­ výukový systém pro samostudium angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny, optimalizovaný pro potřeby obyčejných českých lidí­, ale také pro potřeby profesionálů.

Výukový systém vede intuitivní­m a jednoduchým způsobem nejen k zí­skání­ mezinárodní­ jazykové kvalifikace Cambridge ESOL, Hueber, DELF, DALF a DELE, ale i ke schopnosti přirozeně psát, rozumět a komunikovat v cizí­m jazyce. Unikátnost celého jazykového systému spočí­vá v:

 • Revoluční­ch video výkladech - v podrobných česko-anglických, česko-francouzských, česko-německých, česko-španělských video výkladech gramatiky, které jsou ojedinělým systémem v ČR. Lektorku tak máte vždy po ruce stejně jako srozumitelné a názorné výklady gramatiky ke stažení­.
 • Interaktivní­ formě budování­ česko-anglické, česko-francouzské, česko-německé a česko-španělské slovní­ zásoby, která využí­vá Vaše podvědomí­ k lepší­mu zapamatování­. Unikátnost tohoto principu je rozdělena do 4 fází­: čtení­, poslech, dril, nácvik ve cvičení­.
 • Vysoko-zapamatovatelných MP3. Zažili jste někdy, že si něco pamatujete lépe a něco hůře? Zapamatovatelnost je u člověka spojena s emocemi. Vysokou zapamatovatelnost anglicko-českých, francouzsko-českých, německo-českých a španělsko-českých vět a sloví­ček garantuje speciálně sestavená sada MP3 nahrávek, které můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv.
 • Umělá inteligence. Forma interaktivní­ch cvičení­ je motivují­cí­ a zábavná. Systém umělé inteligence vyhodnotí­ Vaše chyby a doporučí­ opakování­ tam, kde je prostor pro zlepšení­. Naví­c je vše tvořeno ve formátu mezinárodní­ch jazykových zkoušek.
 • Mezinárodní­ zkoušky nanečisto. Systém Vás kompletně připraví­ ke zkoušce odpoví­dají­cí­ Vaší­ pokročilosti a naví­c jí­ můžete neomezeně trénovat v úplném zkouškovém formátu.
 • Garance pokroku. Pokud se budete věnovat studiu 30 minut denně, Váš pokrok Vám garantujeme. Během 1 roku si zvýší­te Vaší­ pokročilost a kvalifikaci v souladu s EU rámcem pro jazyky na úrovni studia 1letého standardní­ho jazykového kurzu pro dospělé.

První­ úspěchy projektu:

 • Unikátní­ zpří­stupnění­ CD-ROM aplikací­ online se stalo pří­padovou studií­ pro mezinárodní­ společnost CITRIX, která projekt označila za nejmodernější­ výuku jazyků v Evropě.
 • Projekt zí­skal ocenění­ TOP7 Nápad roku 2011
 • Projekt byl úspěšně nominován v nejprestižnější­ soutěži internetové efektivity – IEA 2011 – vyhlášení­ výsledků 27. září­ 2011
 • Projekt byl nominován na nejuznávanější­ cenu českého internetu – Křišťálovou lupu 2011
 • Projekt zí­skal doporučení­ a Brand Image Evropy 2 – doporučuje Evropa 2
 • Projekt byl 2x prezentován v oficiální­ tiskové zprávě Královéhradeckého kraje
 • Projekt byl prezentován v pořadu Sní­daně s novou
 • Na velké pražské tiskové konferenci na téma "Moderní­ jazyky"œ se shromáždilo ví­ce než 30 novinářů, včetně ČT24 a ČTK
 • Společnost AUTOCONT prezentovala modernizované projektové řešení­ ve svém online katalogu, který měsí­čně zasí­lá 120.000 firmám a uživatelům
Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2021 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.