Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.Rozšířené informace - CPE - jazyková zkouška Cambridge CPE

Informace o zkoušce

Nejnáročnější stupeň Cambridge zkoušky. Vhodná pro velmi pokročilé uživatele jazyka, kteří angličtinu používají pro profesní či akademické účely. Skládá se z pěti částí: čtení (1 hodina 30 minut), psaní (2 hodiny), použití angličtiny (1 hodina 30 minut), poslech (40 minut) a mluvení – různé druhy interakce: se zkoušejícím, ve dvojici či samostatně (19 minut).

 • Je CPE pro Vás?

Umíte:

 • Používat angličtinu tak, abyste mohli někomu poradit, nebo jste schopni hovořit o komplexních a citlivých tématech?
 • Porozumět důležitým bodům v dokumentech, korespondenci a hlášeních?

Jestliže tyto charakteristiky popisují Vaše současné schopnosti, potom CPE je ta pravá zkouška pro Vás.

 • Co pro Vás bude znamenat certifikát CPE?
 • Cambridge ESOL je součástí světoznámé a historické Univerzity Cambridge. Získání jednoho z jejích certifikátů je úspěchem a oceněním samo o sobě. Nicméně existuje mnoho dalších výhod a důvodů, proč složit zkoušku CPE:
 • Certifikát CPE je platný celý život. Není nutné jeho platnost obnovovat.
 • CPE je mezinárodní certifikát, uznávaný po celém světě a užívaný k obchodním a studijním účelům. 
 • Co Vám zkouška CPE pomůže dosáhnout?

CPE je na úrovni C2 Evropského Referenčního Rámce pro Jazyky (CEFR) – mezinárodně uznávané měřítko jazykových schopností. Toto měřítko využívá šesti úrovní k popisu jazykových schopností od A1 do C2.

Na úrovni C2 by typický uživatel měl být schopný:

 • jednoduše porozumět prakticky všemu, co uslyší a co si přečte
 • dělat si přesné a kompletní poznámky během prezentace
 • porozumět hovorovým výrazům
 • hovořit o komplexních a citlivých tématech bez rozpaků
 • vyjadřovat se přesně a plynule

 

 • Svět příležitostí – světové uznání
 • CPE je mezinárodní zkouška, uznávaná stovkami zaměstnavatelů jako důkaz znalosti angličtiny a také univerzitami, jako zkoušku schopnosti studovat v angličtině na pregraduální úrovni.
 • Společnosti, jako jsou Coca-Cola, IBM, Nestlé, Sony, Procter & Gamble a Nokia uznávají tuto zkoušku ve svých zámořských pobočkách.

 

 • Angličtina pro Vaši budoucnost
 • Protože je zkouška CPE zaměřena na všechny čtyři komunikační dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev – zvýší se Vaše sebedůvěra v používání angličtiny v každodenních situacích.

Obsah zkoušky:

CPE má 5 částí:

Čtení: 1 hodina 30 minut
Budete muset být schopni porozumět významu napsaných anglických slov, vět, odstavců a celému textu.

Psaní:  2 hodiny
Budete muset prokázat, že umíte vytvořit množství různorodých textů, jako jsou: krátký příběh, dopis, článek, zpráva a sloh, každý v délce kolem 300—350 slov.

Použití angličtiny: 1 hodina 30 minut
Vaše schopnost používat angličtinu bude testována otázkami, které prokážou, jak dobře umíte používat gramatické konstrukce a slovní zásobu a jak dobře umíte provést shrnutí informací. 

Poslech: 40 minut
Budete muset prokázat, že jste schopni porozumět významu různým namluveným materiálům, včetně přednášek, programů se zprávami a veřejným prohlášením.

Ústní část: 19 minut
Tuto část zkoušky budete skládat spolu s dalším kandidátem nebo ve skupině po třech. Bude testována Vaše schopnost zúčastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s ostatními kandidáty a individuálně.

 • Výsledky

Každá část zkoušky zahrnuje 20% celkového hodnocení.

Existují tři stupně úspěšného složení zkoušky, A, B a C — kandidáti, kteří získají tyto stupně jsou odměněni certifikátem. Kandidáti, kteří získají stupeň D nebo E certifikát nezískají.

Obtížnost:

C2: velmi pokročilý uživatel

Průběh zkoušky:

Osobní

Místo konání:

Hradec Králové

Gymnázium Boženy Němcové

Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2022 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.