Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.Rozšířené informace - BEC Preliminary - jazyková zkouška Cambridge BEC

Informace o zkoušce

Zkoušky z obchodní angličtiny, tzv. Business English Certificates (BEC) jsou rozděleny do tří úrovní. Na všech úrovních jsou testovány čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Kandidáti musí prokázat svou schopnost efektivně komunikovat v obchodním prostředí. Každá zkouška koresponduje s některou z úrovní SERR,  plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR). Tento dokument Rady Evropy umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

Je BEC pro vás?

Pokud jste schopni komunikovat v běžných situacích jako jsou např. nákupy, můžete zvažovat přípravu na BEC zkoušku. Měli byste ale mít zájem o oblast obchodu a služeb a rozumět jí.

Proč složit zkoušku BEC?

Pokud dnes chcete uspět ve světě mezinárodního obchodu, je dobrá znalost anglického jazyka naprosto nezbytná. A pokud se můžete prokázat relevantními jazykovými znalostmi, pak máte obrovskou výhodu na pracovním trhu a jste také připraveni na práci v zahraničí.

Zkouška BEC je dokladem toho, že jste zvládli anglický jazyk na určité úrovni a jste schopni ho používat v obchodním světě.

Obsah zkoušky:

1. čtení a psaní

čtení – 7 částí/45 otázek

První část (5 otázek) – pět krátkých textů se třemi možnými odpověďmi

Druhá část (5 otázek) – přiřazovací úloha s jedním textem. Tato část testuje slovní zásobu a pochopení smyslu.

Třetí část (5 otázek) – osm grafů nebo diagramů

Čtvrtá část (7 otázek) – text se sedmi otázkami. Otázka je výrok a vy se musíte rozhodnout, zda je správně, špatně nebo se o něm v textu nemluví.

Pátá část (6 otázek) – jeden text, ke každé otázce jsou tři možné odpovědi

Šestá část (12 otázek) – tato část testuje znalost gramatiky. Každá otázka nabízí výběr ze tří možných odpovědí.

Sedmá část (5 otázek) – jsou dány dva krátké texty a na jejich základě musíte vyplnit formulář

psaní – 2 části

První část (30-40 slov) – Musíte napsat krátkou zprávu, poznámku nebo email. Váš text vychází z krátkého písemného textu, z kterého vyplývá proč a komu píšete.

Druhá část (60-80 slov) – Musíte napsat obchodní dopis. Nejdříve si přečtete krátký text a na něj  pak odpovídáte. Pod textem jsou ještě připsány body, které byste měli ve vaší odpovědi zohlednit. Ostatní informace si musíte vymyslet tak, aby vaše odpověď měla požadovaný počet slov.

 

2. Poslech – 4 části/30 otázek

První část (8 otázek) – osm krátkých konverzací nebo monologů. Pro každou otázku jsou na výběr tři možné odpovědi.

Druhá část (7 otázek) – krátká konverzace nebo monolog. K této části je předtištěná tabulka, formulář apod. Sedm věcí (data, ceny, procenta, čísla) chybí.

Třetí část (7 otázek) – monolog. K této části je předtištěná tabulka, formulář apod. Sedm věcí chybí. Odpovědi jsou jedno- max. dvouslovné.

Čtvrtá část (8 otázek) – delší poslech, obvykle rozhovor nebo diskuze. K textu je dáno osm otázek s třemi možnými odpověďmi. Musíte prokázat, že chápete jak celkový kontext poslechu, tak jste schopni zachytit i detailní informace.

 

3. Mluvení – 3 části

První část – zkoušející hovoří střídavě z každým z kandidátů a ptá se na informace o nich a jejich názory. Měli byste být schopni krátce mluvit o vás a tématech jako např. domov, koníčky, zaměstnání, atd. Také byste měli být schopni vyjádřit souhlas a nesouhlas.

Druhá část – mini prezentace. Máte na výběr jedno ze dvou témat. Během jedné minuty byste si měli promyslet vaši prezentaci o délce cca. 1 minuty. Po dokončení prezentace se zkoušející obrátí na druhého kandidáta s otázkou související s tématem.

Třetí část – rozhovor mezi kandidáty. Zkoušející uvede kandidáty do situace a dá jim několik pomocných nápadů. Kandidáti by měli hovořit asi 2 minuty. Zkoušející, pokud je to nutné/vhodné, pomáhá při rozhovoru a dále se ptá na otázky související s hlavním tématem.

Hodnocení a výsledky:

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů – "Pass with Merit" (První stupeň) nebo "Pass" (Druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

Obtížnost:

B1: pokročilý uživatel

Průběh zkoušky:

Osobní

Místo konání:

Hradec Králové

Gymnázium Boženy Němcové

Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2022 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.