Cambridge zkoušky

Home Cambridge zkoušky

Cambridge zkoušky (proč a jak?)

Cambridge certifikát z Angličtiny je mezinárodně uznávaný certifikát, který ti oficiálně doloží úroveň jazyka a uznává ho nespočet institucí.

Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Certifikáty úspěšných kandidátů uznává více než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a přiznává studentům bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Certifikát místo maturity?

No jasně!

Ministerstvo školství umožňuje nahradit školní část maturity jazykovou zkouškou od úrovně B1. Získání 140 bodů na Cambridge English Scale (B1 Preliminary) umožňuje osvobození od zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky a stačí si tedy napsat didaktický test.

Informuj se na své škole. Proč nemít jednodušší maturitu a do budoucna užít všech výhod, který ti certifikát nabízí?

Zkoušku je třeba naplánovat včas, odeslání certifikátů trvá většinou 4-8 týdnů od data zkoušky a předložit certifikát místo maturity je nutné do konce března.

FCE, CAE? CB, PB? Verze „for schools? Co to znamená?

Názvy zkoušek dřív bývaly jiné ( FCE, CAE apod.), ale dnes se pro jejich označení užívá písmen abecedy a čísel, které ukazují úroveň zkoušky od nejnižší do nejvyšší podle úrovně.

Starý názevNový název
KETA2 Key
PETB1 Preliminary
FCEB2 First
CAEC1 Advanced
CPEC2 Proficiency

Verze „For Schools“

Jsme zkrátka dobří. Co dříve bývaly zkoušky spíše pro dospělé, dnes mnohdy skládají žáci a studenti na základních a středních školách. Aby obsah toho,
co čtou, píší a o čem mluví nebyl nevýhodou k jejich věku, existuje verze „for schools“.

Tato verze je tedy míněna pro starší studenty ZŠ a studenty středních škol (není to ale podmínkou) a témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Důležitá je informace, že na certifikátu není zmíněno, že se jednalo o verzi for schools.

Tato verze existuje v úrovních A2-B2.

PB/CB

Zkoušky je možné složit v papírové podobě (paper based) nebo na počítači (computer based). Forma zkoušky na počítači má rychlejší dodání výsledků
a častější termíny registrací.