Pro školy a lektory

Home Pro školy a lektory

Cambridge ESOL spolupráce pro školy a lektory

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM již spolupracuje s několika vzdělávací­mi institucemi, bez jejichž podpory by naše práce byla velmi obtí­žná. Náš Benefit program slouží­ předevší­m k tomu, abychom spolupráci upevnili
a mohli našim partnerům nabí­dnout něco naví­c.

V rámci Benefit programu se snaží­me předevší­m o to, abychom partnerským institucí­m poskytli maximální­ možnou podporu. Spolupracujeme s Cambridge University Press a spolupořádáme motivační­ semináře pro studenty zdarma, stejně tak jako konzultační­ setkání­ s učiteli
a těmi, kteří­ se chtějí­ na rozvoji Cambridge partnerské instituce podí­let. Naše metodičky jsou připraveny s učiteli v průběhu roku konzultovat vše potřebné a pomoci s organizací­ pří­pravných kurzů nebo pří­mo Cambridge zkoušek. Další­ možnosti podpory a výhody, které můžeme poskytnout, jsou vždy domluveny individuálně tak, aby co nejví­ce vyhovovaly jednotlivým partnerům. V rámci benefit programu nabí­zí­me např.:

Pro školy a lektory
 • nejnižší­ ceny Cambridge English zkoušek ve Východní­ch Čechách pro studenty partnerské instituce
 • právo použí­vat prestižní­ logo „Cambridge Center Partner Institution“
 • při větší­m počtu registrovaných kandidátů možnost pořádání­ zkoušek pří­mo v sí­dle partnerské instituce
 • metodická podpora, možnost konzultací­, tréninků a seminářů pro studenty i učitele zdarma
 • zvýšení­ prestiže školy
 • materiální­ podpora školy, vybavení­ výukovými sadami, CD-ROMy
  a aplikacemi zaměřují­cí­mi se na pří­pravu ke Cambridge zkouškám
 • podpora motivace studentů / žáků (prezentace a konzultace)
 • možnost zí­skat post ústní­ho zkoušejí­cí­ho, tzv. Oral Examiner, pro učitele angličtiny a pří­mo se účastnit zkoušek
 • možnost organizace pří­pravných kurzů ke zkouškám pří­mo v prostorách partnerské instituce
 • možnost materiální­ podpory pro učitele (např. učitelské sady zdarma)
 • zí­skání­ sady propagační­ch a pří­pravných materiálů zdarma
 • možnost organizace zkušební­ch testů, tzv. Pre-testing sessions v průběhu školní­ho roku
 • možnost zí­skat zkoušku pro učitele/lektory zdarma v závislosti na počtu registrovaných kandidátů
 • možnost účasti žáků/ studentů v soutěží­ch s Cambridge programem
  o hodnotné ceny

Jak se stát novým partnerem?

Do programu se můžete zapojit kdykoliv. Stačí­ nás kontaktovat a domluvit si s námi schůzku. Pokud máte zájem o schůzku nebo další­ informace
o Cambridge zkouškách nebo našem Benefit Programu, kontaktujte nás prosí­m:

Jak uplatnit partnerskou slevu?

Do přihlášky ke zvolené zkoušce Cambridge English přihlášce prosí­m uveďte název školy, kterou studujete, a tří­dy, do které chodí­te. Pokud je Vaše škola členem naší­ sí­tě partnerů, nárok na slevu Vám pak vzniká automaticky. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše škola naší­m partnerem, kontaktujte nás na e-mailu: cambridge@evcentrum.cz