Cambridge BEC Higher

Certifikát BEC Higher - jazyková zkouška Cambridge BEC

BEC Higher je zaměřena na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovně by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato zkouška pro pokročilé je ekvivalentem Cambridge CAE. Co vlastně zkratka BEC znamená? BEC je zkratkou pro Business English Certificates a samotné zkoušky se pak zaměřují na prokázání znalosti obchodní angličtiny. Usilování o získání certifikátu BEC Higher je tedy vhodné zejména pro ty, co se pohybují (nebo chystají pohybovat) v obchodní sféře, ve které je vyžadována perfektní znalost anglického jazyka. Zájemce o BEC Higher certifikát by měl mít zájem o oblast obchodu a služeb a k jeho získání by měl prokázat, že mu tato oblast není cizí ani v angličtině.