Cambridge YLE Movers

Certifikát YLE Movers - jazyková zkouška Cambridge YLE Movers

YLE movers jsou další z řad zkoušek pro ty mladší z nás. Čím dříve se dítě s cizím jazykem seznámí, tím lépe mu půjde jeho studium ve škole. YLE movers jsou sestaveny tak, aby výuka angličtiny byla pro děti zábavná a zároveň se i mnohé naučili. Odpovídá úrovni A1 a po jeho následná zkouška se skládá ze tří klasických okruhů, jimiž jsou čtení a psaní, poslech a mluvení. Neváhejte svou ratolest přihlásit do kurzů
a otevřete mu možnost kvalitního vzdělání v angličtině.