Profesní Cambridge zkoušky

Home Cambridge zkoušky Profesní Cambridge zkoušky

Prosfesní Cambridge zkoušky

Profesní jazykové zkoušky Cambridge ESOL Vám mohou přinést nejen karierní růst díky celosvětově uznávané kvalifikaci v oblasti obchodu, práva, financí a pedagogiky.

BEC Preliminary – Zkouška pro kandidáty s nižší­ střední­ úrovní­ znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpoví­dá stupni Cambridge PET.

BEC Vantage – Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní­ anglického jazyka, kteří­ již pracují­ nebo se připravují­ na zaměstnání­ v obchodní­ sféře, od všeobecných povolání­ v kanceláři po výrobu a finanční­ služby.Tato úroveň odpoví­dá úrovni Cambridge FCE.

BEC Higher – Zaměřeno na studenty, kteří­ již zí­skali nebo zí­skávají­ obchodní­ a administrativní­ zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější­ větné konstrukce a předvést znalosti slovní­ zásoby velkého rozsahu. Tato zkouška pro pokročilé je ekvivalentem Cambridge CAE.

International Legal English Certificate (ILEC) – právní­ angličtina. Pro každého právní­ka, který se zabývá mezinárodní­mi záležitostmi, je angličtina naprosto nezbytná. Je běžným jazykem světa práva, obchodu
a mezinárodní­ch vztahů. Zkouška ILEC je navržena tak, aby testovala jazykové znalosti v právní­m kontextu.

International Certificate in Financial English (ICFE) – finanční­ angličtina. Lidé, kteří­ chtějí­ uspět
v mezinárodní­m obchodní­m prostředí­, musí­ mí­t prvotří­dní­ znalost anglického jazyka a být schopni komunikovat s profesionály z oblasti účetnictví­ a finančnictví­.