O nás

Home O nás

Kdo jsme?

Jazyková škola

Evropské Vzdělávací Centrum, s.r.o. je regionální jazyková škola s dlouholetou tradicí. Naše jazyková škola pobočky v Hradci Králové a v v. Ve Východních Čechách působíme od roku 1998 a našimi jazykovými kurzy od té doby prošlo několik tisíc absolventů.

Kromě jazykových docházkových kurzů pro veřejnost nabízíme jazykové kurzy a kurzy přípravy k jazykovým zkouškám Cambridge English on-line.

Zkouškové centrum Cambridge English 

Jako jedna z vůbec prvních jazykových škol v ČR jsme se v roce 2011 stali autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge Assessment English a postupně jsme rozšířili naší působnost v realizaci zkoušek po celé republice.

V rámci přípravy ke zkouškám s námi spolupracuje více stovka základních a středních škol, kterým poskytujeme metodickou podporu a možnost partnerské spolupráce s naším zkouškovým centrem. 

V rámci metodiky, přípravy a realizace zkoušek u našich partnerských škol  se díky vysoké poptávce v tomto sektoru specializujeme zejména  na tzv. main suite zkoušky  B2: First ( FCE) a C1: Advanced (CAE). Pořádáme ale zkoušky napříč celým zkouškovým portfoliem od zkoušek pro děti YLE až po nejvyšší úroveň C2 proficiency. 

Obecný web Cambridge Assessment

evc-o-nas-cambridge-esol

Co je naším posláním?

V rámci naší­ iniciativy se snaží­me podporovat ostatní­ lektory, jazykové školy a státní­ vzdělávací­ instituce ve snaze o rozvoj jazykového vzdělávání­ a možnosti nabí­zet studentům tu nejvyšší­ možnou kvalitu zkoušek za dostupných podmí­nek. Naší­m závazkem kvality je vysoká flexibilita, schopnost organizace a cenová vstří­cnost.

Naší­m cí­lem je pak předevší­m informovat studenty a učitele o možnostech další­ho postupu ve studiu angličtiny, podpořit je a umožnit jim pří­stup k široké škále vysoce kvalitní­ch a celosvětově uznávaných mezinárodní­ch zkoušek, kvalitní­ pří­pravu ke zkouškám a možnost vykonat zkoušky pro ně v co nejbližší­ch lokalitách.

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM již spolupracuje s několika vzdělávací­mi institucemi, bez jejichž podpory by naše práce byla velmi obtí­žná. Náš Benefit program slouží­ předevší­m k tomu, abychom spolupráci upevnili a mohli našim partnerům nabí­dnout něco naví­c. Ví­ce informací­ o Benefit programu naleznete
v sekci Pro školy a lektory.