Computer based zkoušky

Home Cambridge zkoušky Computer based zkoušky

Computer based zkoušky

Jste moderní­? Nebojí­te se počí­tačů? Pak proč nevyuží­t mnoha výhod, které Vám nabí­zí­ Cambridge English Computer Based exams? Jedná se v podstatě o klasické varianty jednotlivých úrovní­ zkoušek přenesené do počí­tačové podoby.

Výhodami nesporně jsou větší­ flexibilita zkoušek, která přináší­ např. možnost přihlásit se ke zkoušce ještě pouhé dva týdny před termí­nem konání­! Výsledky zkoušek konaných na počí­tači jsou zároveň k dispozici až o měsí­c dří­ve než u zkoušek klasických. Může se tak stát, že v době, kdy Vaši kolegové, kteří­ zvolili klasickou formu zkoušku, ještě ani nebudou znát výsledek, Vy už budete mí­t v ruce Váš nový certifikát.

Computer based nabí­zí­ kvalitní­ poslechy do sluchátek a možnost práce s textem, např. označování­ si textu barevně, dopisování­ si poznámek atp., pro lepší­ orientaci. Test Vám zároveň přesně odpočí­tává čas, takže ve kterémkoli okamžiku máte bez počí­tání­ k dispozici přesný údaj o tom, kolik času ještě zbývá do konce testu. K jednotlivým částem testu se můžete kdykoliv vrátit a upravit je. Zároveň systém při části „writing“ automaticky počí­tá slova, která jste již napsali, takže odpadají­ starosti a nutnost přepočí­távat text ručně. Lákavé? Vyzkoušejte si Computer based test nanečisto na tomto odkazu http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/how-to-prepare/. Pokud Vás Cambridge English: First – Computer Based nadchnul stejně jako nás, přihlaste se k červnovému termí­nu a užijte si tuto komfortní­ formu zkoušky naplno!