Jazyková zkouška Cambridge KET

Home Cambridge zkoušky Obecné Cambridge zkoušky Jazyková zkouška Cambridge KET

Certifikát KET - jazyková zkouška Cambridge KET

Ačkoliv je KET základní zkouškou, nabízí šanci zjistit Vaše silné a slabé stránky v používání anglického jazyka a ukáže Vám cestu k vyšším kvalifikacím, jako jsou Preliminary English Test (PET) a First Certificate in English (FCE). Tento certifikát je uznávaný po celém světě tisícem zaměstnavatelů, univerzit a vládních oddělení jako základní kvalifikace v angličtině. Obtížnost KET zkoušky je naúrovni A2, což odpovídá základním znalostem uživatele. Jedná se o jakýsi předstupeň k absolvování dalších a náročnějších zkoušek, z nichž také plyne mezinárodně uznávaný certifikát. I KET certifikát je v zahraničí uznáván a díky jeho vlastnictví získáte výhodu při ucházení se o práci, neboť KET certifikát uznávají tisíce zaměstnavatelů, univerzit a vládních oddělení po celém světě. Díky KET zkoušce získáte povědomí o tom, jak si stojíte ve znalostech angličtiny a zdali máte základní potřebné znalosti pro postoupení na vyšší certifikovanou úroveň.