KET – rozší­řené informace

Rozšířené informace - KET

Informace o zkoušce

Zkouška nejnižší úrovně testující základní znalosti angličtiny.

Existují dvě dostupné verze KET zkoušky: KET a KET for Schools. Obě mají přesně stejný formát a úroveň obtížnosti dokumentů s otázkami je identická. Jediným rozdílem je, že obsah a témata v KET for Schools byly zaměřeny na zájmy a zkušenosti školních žáků.

Pokud máte základní znalosti angličtiny, rozumíte jednoduše psanému textu, umíte komunikovat ve známých situacích a rozumíte jednoduše řečeným instrukcím, je zkouška KET právě pro Vás.

Co pro Vás bude znamenat certifikát KET?

  • KET je mezinárodní certifikát, uznávaný po celém světě a užívaný k obchodním a studijním účelům.
  • Tisíce zaměstnavatelů, univerzit a vládních oddělení oficiálně uznává KET jako základní kvalifikaci v angličtině.
  • Společnosti jako jsou Epson, Nestlé, Motorola a KPMG uznávají zkoušku KET ve svých zámořských pobočkách
  • Ačkoliv je KET základní zkouškou, nabízí šanci zjistit Vaše silné a slabé stránky v používání anglického jazyka a ukáže Vám cestu k vyšším kvalifikacím, jako jsou Preliminary English Test (PET)a First Certificate in English (FCE).

Obsah zkoušky

KET se skládá ze tří částí (tzv. papers)

Čtení a psaní: 1 hodina 10 minut
Pro tuto část zkoušky je nutné, abyste byli schopni porozumět jednoduše napsaným informacím, jako jsou nápisy, brožury, noviny a časopisy. Budete také muset vyplňovat mezery v jednoduchých větách a napsat krátký test o délce kolem 25 slov.

Poslech: 30 minut
Budete muset prokázat schopnost porozumět oznámením a dalším mluveným materiálům hovořícím přiměřeně pomalu.

Ústní část: do 10 minut
V této části zkoušky budete muset prokázat, že se umíte zúčastnit konverzace prostřednictvím pokládání a zodpovězení jednoduchých otázek. Ústní část zkoušky se běžně koná se dvěma kandidáty.

Vaše výsledky
Čtení a psaní zahrnuje 50% celkového bodového hodnocení zkoušky KET, zatímco poslech a ústní část (každá z nich) zahrnují 25% celkového hodnocení.

Existují dva stupně úspěšného složení zkoušky, „složil“ a „složil“ s vyznamenáním.

Kandidáti, kteří u zkoušky KET neuspějí, získají hodnocení „těsně neuspěl“ nebo „neuspěl“.

Obtížnost
A2: základní uživatel

Průběh zkoušky
Osobní