Cambridge YLE Starters

Certifikát YLE Starters - jazyková zkouška Cambridge YLE

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Certifikát YLE Starters dostanou všechny děti, kteří projeví snahu a absolvují kurzy angličtiny v této jazykové úrovni. Hlavním účelem získání YLE Starter certifikátu je snaha budovat zájem o studium angličtiny již
v útlém věku, kdy si děti profilují své zájmy. Díky této možnosti se seznámit s anglickým jazykem a získat YLE Starters certifikát vaše dítě možná objeví v angličtině zálibu a začne se postupně více a více zdokonalovat.