YLE Starters – rozší­řené informace

Rozšířené informace - YLE Starters

Informace o zkoušce

Zkouška prověřuje všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení.

Byla navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu „prospěl/neprospěl“). Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.

Učit se anglicky je v dnešním světě důležité a bez pochyby to vašim dětem pomůže rozvinout později jejich veškerý potenciál. Čím dříve s učením začnou, tím lépe. Za použití správných metod jsou děti schopné naučit se velice rychle a efektivně a mít z učení radost. Pokud se s angličtinou setkají už na základní škole, budou mít pro budoucnost silný základ a výhodu při jejich dalším studiu.

Když se děti učí anglicky, je důležité, aby se učily angličtinu, která je praktická a užitečná. Je také důležité, aby se učily spisovnou angličtinu a šly cestou směřující k mezinárodním standardům. To jim později pomůže připravit se na studium nebo práci v zahraničí.

Obsah zkoušky

Části testu
čtení a psaní (20 minut)
poslech (přibližně 20 minut)
mluvení (5 minut)

Obtížnost

Průběh zkoušky
Osobní