Cambridge ILEC – Právo

Certifikát ILEC - jazyková zkouška Cambridge ILEC

Cambridge ILEC byla navržena tak, aby odpovídala potřebám jak zaměstnavatelů, tak právníků. Je také vhodná pro studenty právnických fakult, kteří by rádi studovali předměty, pro které je znalost právní angličtiny nezbytná, nebo studovali v zahraničí. ILEC je zkratkou pro slova International Legal English Certificate a využijí ho zejména lidé pohybující se v oblasti práv. Při vykonávání činností souvisejícími
s právy je velmi důležitá komunikace (a to jak v mluvené, tak v písemné podobě), a tak zaměstnavatelé uchazeče vlastnící ILEC certifikát velmi ocení. Pokud se tedy zajímáte nebo často pohybujete v oblasti práv a potřebuje využívat angličtinu, je certifikát ILEC bezprostředním důkazem toho, že se ve dané oblasti orientujete nejen v českém jazyce.