ILEC – rozší­řené informace

Rozšířené informace - ILEC

Informace o zkoušce

Zkouška je určena těm, kdo musí prokázat znalost právnické angličtiny na vysoké úrovni, efektivním způsobem komunikovat s klienty a spolupracovníky z celého světa a musí být schopni psát a číst právnické texty v angličtině.

ILEC je nová zkouška Cambridge pro právníky, pracovníky právnických kanceláří a studenty práv. ILEC vznikl ve spolupráci Cambridge ESOL s firmou TransLegal, světovým lídrem v oblasti právnických překladů a školení v oboru právnického jazyka.

Proč složit zkoušku ILEC?

Zaměstnavatelé potřebují vědět, že jejich zaměstnanci mají potřebnou znalost právní angličtiny a jsou tudíž schopni komunikovat s klienty a kolegy ze zahraničí a zabývat se anglicky psanými materiály.

ILEC zkouška

Zkouška ILEC odpovídá úrovni B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky

Obsah zkoušky

Čtení
Tatočást obsahuje šest úloh, které testují kandidátovu znalost jazykového systému a porozumění psané angličtiny.

Psaní
Kandidát má za úkol napsat dopis a protokol v právnickém kontextu.

Poslech
Test je složen ze čtyř částí obsahujících nahrávky monologů a dialogů různých typů – prezentace, přednášky, oznámení. diskuze, interview.

Mluvení
Tato část testuje kandidátovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vyjadřovat své názory, postoje a myšlenky.

Výsledky
Celkový počet bodů, které lze dosáhnout za všechny části zkoušky je 200 – každá část tvoří 50 bodů. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass a B2 Pass) a dva stupně neúspěšnosti (Narrow Fail a Fail). Celková známka odráží kandidátův projev ve všech čtyřech částech a tak lze neúspěch v jedné části zkoušky kompenzovat úspěchem v jiné.

Obtížnost
B2 – C1: pokročilý až velmi pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní