CAE – rozší­řené informace

Rozšířené informace - CAE

Informace o zkoušce

CAE zkouška je na úrovniC1 – druhá nejvyšší úroveň na CEFR stupnici. C1 je úroveň Angličtiny požadovaná na akademických a profesionálních pozicích. Prokazuje, že jste vysoce zdatný v angličtině.

Jako velmi úspěšný člověk chcete vyčnívat z davu. Tato zkouška je klíčem k prokázání Vašich výjimečných schopností v oblasti angličtiny a pomůže Vám dosáhnout Vašich snů a cílů v životě.

Pokud zvládnete zkoušku Certificate in Advanced English, znamená to, že umíte efektivně komunikovat na univerzitní, manažerské a profesionální úrovni. S jistotou se dokážete účastnit pracovních schůzek nebo akademických výukových programů a seminářů. Dokážete také uskutečnit komplexní a náročný výzkum.


Uznání ve světě

Následující seznam zobrazuje jen pár mezinárodních institucí, které uznávají zkoušku CAE:

 

 • University of Cambridge, UK
 • University of Oxford, UK
 • King’s College London (University of London), UK
 • California Institute of Technology (CALTECH), USA
 • University of Pennsylvania, The Wharton School, USA
 • McGill University, Canada
 • University of Toronto, Canada
 • Monash University, Australia
 • University of New South Wales, Australia
 • Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 • Hewlett-Packard (HP)
 • Microsoft
 • KPMG
 • IBM
 • ACNielsen
 • Sony
 • Bosch
 • DHL
 • Credit Suisse
 • Nokia

Obsah zkoušky

Zkouška CAE má pět částí (tzv. papers.).

Čtení: 1 hodina 15 minut
V této části zkoušky prokazujete schopnost číst a porozumět textům různého typu např. článků z novin a časopisů, z letáků a informačních brožur. Kandidáti mají prokázat, že umí v textech najít konkrétní podrobné informace, pochopit jejich obecný smysl a domyslet si bezprostředně nevyjádřené významy, pochopit přístup jednotlivých postav k popisovaným záležitostem a jejich názory na různá témata.
Cvičení v této často zkoušky nají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů.

Psaní: 1 hodina 30 minut
V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, první o délce 180-220 slov a druhý o délce 220-260 slov. Jedná se např. o článek, dopis nebo zprávu, úryvek z letáku nebo brožury, recenzi či inzerát. Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty, druhé je možné si vybrat z několika možností.

Používání angličtiny: 1 hodina
V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.

Poslech: 40 minut
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy.
Objevují se zde i různé přízvuky. Hodnotí se jak schopnost zachytit podrobné informace a porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků, tak i odhadnout postoje a názory, které projevují postavy z nahrávek.
Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, přiřazování, doplňování vynechaných míst v textu

Ústní projev: 15 minut
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod.

Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem.

Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě ilustrací obdržených od zkoušejícího a ústních pokynů.

V poslední fázi hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.

Obtížnost
C1: velmi pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní