FCE – rozšířené informace

Rozšířené informace - FCE

Informace o zkoušce

Informace o zkoušce

Pokud jste schopni porozumět textům, ze široké škály zdrojů, hovořit s lidmi o různých tématech, umíte si dělat poznámky, když někdo hovoří anglicky a rozumíte lidem hovořícím anglicky v rádiu nebo televizi, pak je FCE přesně pro Vás.

Co pro Vás bude znamenat certifikát FCE?

Cambridge ESOL je součástí světoznámé a historické Univerzity Cambridge. Získání jednoho z jejích certifikátů je úspěchem a oceněním samo o sobě. Nicméně existuje mnoho dalších výhod a důvodů, proč složit zkoušku FCE:

  • FCE je mezinárodní certifikát, uznávaný po celém světě a užívaný k obchodním a studijním účelům.
  • Tisíce zaměstnavatelů, univerzit a vládních oddělení oficiálně uznává FCE jako základní kvalifikaci v angličtině.

Obsah zkoušky

Zkouška FCE má pět částí (tzv. papers):

Čtení: 1 hodina
Budete muset být schopní porozumět informacím v knihách, novinách a časopisech.

Psaní: 1 hodina 20 minut
Budete muset prokázat, že jste schopni vytvořit dvě různé písemnosti, jako např: dopis, článek, zprávu, shrnutí nebo esej.

Používání angličtiny: 45 minut
Vaše schopnost používat angličtinu bude testována úkoly, které ukážou, jak dobře zvládáte gramatiku a slovní zásobu.

Poslech: 40 minut
Budete muset prokázat, že jste schopni porozumět významu různého namluveného materiálu, včetně zpráv, projevů, příběhů, anekdot a veřejných oznámení.

Ústní projev: 14 minut
Tuto část zkoušky budete skládat spolu s jiným kandidátem nebo ve skupině po třech a budou zde testovány Vaše interaktivní schopnosti: se zkoušejícím, s ostatními kandidáty a individuálně.

Vyhodnocení
Každá část tvoří 20% známky. Pro splnění je nutné získat známku A, B nebo C.

Obtížnost
B2: pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní