PET – rozší­řené informace

Rozšířené informace - PET

Informace o zkoušce

Existují dvě dostupné verze zkoušky PET: PET a PET for Schools. Obě mají přesně stejný formát a úroveň testovacích otázek je identická. Jediným rozdílem je to, že obsah a témata ve zkoušce PET for Schools byly zvláště přizpůsobeny zájmům a zkušenostem studentům.

PET je tou pravou zkouškou pro uchazeče, kteří umějí anebo chtějí umět – vypořádat se s každodenními událostmi; číst jednoduché novinové články nebo knihy, zvládnout napsat dopisy na známá téma a umí si dělat poznámky ze setkání.

Vaše výsledky

Každá dovednost zahrnuje 25% celkového hodnocení zkoušky. Existují dva stupně úspěšného složení zkoušky, Složil a Složil s vyznamenáním. Kandidáti, kteří u zkoušky KET neuspějí, získají hodnocení Těsně neuspěl nebo Neuspěl.

Co pro Vás bude znamenat certifikát PET?

Cambridge ESOL je součástí světoznámé a historické Univerzity Cambridge. Získání jednoho z jejích certifikátů je úspěchem a oceněním samo o sobě. Nicméně existuje mnoho dalších výhod a důvodů, proč složit zkoušku PET:

  • Certifikát PET je platný celý život. Není nutné jeho platnost obnovovat.
  • PET je mezinárodní certifikát, uznávaný po celém světě a je užívaný k obchodním a studijním účelům.
  • Tisíce zaměstnavatelů, univerzit a vládních oddělení oficiálně uznává PET jako základní kvalifikaci v angličtině.

Ačkoliv je PET základní zkouškou, nabízí šanci zjistit Vaše silné a slabé stránky v používání anglického jazyka a ukáže Vám cestu k vyšším kvalifikacím, jako je First Certificate in English (FCE)

Obsah zkoušky

PET se skládá ze tří částí (tzv. papers)

Čtení a psaní: 1 hodina 30 minut
Pro tuto část zkoušky je nutné, abyste byli schopni umět číst nápisy, noviny a časopisy a porozumět hlavnímu smyslu textu a způsobu, jakým text působí na čtenáře. Budete muset prokázat, že umíte používat slovní zásobu a strukturu vět během psaní krátkých zpráv a příběhů nebo dopisu o délce kolem 100 slov, a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.

Poslech: 35 minut
V této části zkoušky se hodnotí, jak jste schopni porozumět řadě namluveného materiálu, včetně oznámení a diskuzí o každodenním životě. Také budete muset prokázat, že jste schopni porozumět postoji a záměru mluvčích.

Ústní část: 10-12 minut
Kandidáti skládají tuto část ve dvojici. Budete muset prokázat své komunikační schopnosti tím, že se budete účastnit konverzace, budete pokládat a zodpovídat otázky a hovořit volně o tom, co máte a co nemáte rádi.

Obtížnost
B1: pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní