BEC Preliminary – rozší­řené informace

Rozšířené informace - BEC Preliminary

Informace o zkoušce

Zkoušky z obchodní angličtiny, tzv. Business English Certificates (BEC) jsou rozděleny do tří úrovní. Na všech úrovních jsou testovány čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Kandidáti musí prokázat svou schopnost efektivně komunikovat v obchodním prostředí. Každá zkouška koresponduje s některou z úrovní SERR, plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR). Tento dokument Rady Evropy umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

Je BEC pro vás?

Pokud jste schopni komunikovat v běžných situacích jako jsou např. nákupy, můžete zvažovat přípravu na BEC zkoušku. Měli byste ale mít zájem o oblast obchodu a služeb a rozumět jí.

Proč složit zkoušku BEC?

Pokud dnes chcete uspět ve světě mezinárodního obchodu, je dobrá znalost anglického jazyka naprosto nezbytná. A pokud se můžete prokázat relevantními jazykovými znalostmi, pak máte obrovskou výhodu na pracovním trhu a jste také připraveni na práci v zahraničí.

Zkouška BEC je dokladem toho, že jste zvládli anglický jazyk na určité úrovni a jste schopni ho používat v obchodním světě.

Obsah zkoušky

Čtení a psaní

Čtení – 7 částí/45 otázek
První část (5 otázek) – pět krátkých textů se třemi možnými odpověďmi
Druhá část (5 otázek) – přiřazovací úloha s jedním textem. Tato část testuje slovní zásobu a pochopení smyslu.
Třetí část (5 otázek) – osm grafů nebo diagramů
Čtvrtá část (7 otázek) – text se sedmi otázkami. Otázka je výrok a vy se musíte rozhodnout, zda je správně, špatně nebo se o něm v textu nemluví.
Pátá část (6 otázek) – jeden text, ke každé otázce jsou tři možné odpovědi
Šestá část (12 otázek) – tato část testuje znalost gramatiky. Každá otázka nabízí výběr ze tří možných odpovědí.
Sedmá část (5 otázek) – jsou dány dva krátké texty a na jejich základě musíte vyplnit formulář

Psaní – 2 části

První část (30-40 slov) – Musíte napsat krátkou zprávu, poznámku nebo email. Váš text vychází z krátkého písemného textu, z kterého vyplývá proč a komu píšete.

Druhá část (60-80 slov) – Musíte napsat obchodní dopis. Nejdříve si přečtete krátký text a na něj pak odpovídáte. Pod textem jsou ještě připsány body, které byste měli ve vaší odpovědi zohlednit. Ostatní informace si musíte vymyslet tak, aby vaše odpověď měla požadovaný počet slov.

 

Poslech – 4 části/30 otázek

První část (8 otázek) – osm krátkých konverzací nebo monologů. Pro každou otázku jsou na výběr tři možné odpovědi.

Druhá část (7 otázek) – krátká konverzace nebo monolog. K této části je předtištěná tabulka, formulář apod. Sedm věcí (data, ceny, procenta, čísla) chybí.

Třetí část (7 otázek) – monolog. K této části je předtištěná tabulka, formulář apod. Sedm věcí chybí. Odpovědi jsou jedno- max. dvouslovné.

Čtvrtá část (8 otázek) – delší poslech, obvykle rozhovor nebo diskuze. K textu je dáno osm otázek s třemi možnými odpověďmi. Musíte prokázat, že chápete jak celkový kontext poslechu, tak jste schopni zachytit i detailní informace.

 

Mluvení – 3 části

První část – zkoušející hovoří střídavě z každým z kandidátů a ptá se na informace o nich a jejich názory. Měli byste být schopni krátce mluvit o vás a tématech jako např. domov, koníčky, zaměstnání, atd. Také byste měli být schopni vyjádřit souhlas a nesouhlas.

Druhá část – mini prezentace. Máte na výběr jedno ze dvou témat. Během jedné minuty byste si měli promyslet vaši prezentaci o délce cca. 1 minuty. Po dokončení prezentace se zkoušející obrátí na druhého kandidáta s otázkou související s tématem.

Třetí část – rozhovor mezi kandidáty. Zkoušející uvede kandidáty do situace a dá jim několik pomocných nápadů. Kandidáti by měli hovořit asi 2 minuty. Zkoušející, pokud je to nutné/vhodné, pomáhá při rozhovoru a dále se ptá na otázky související s hlavním tématem.

Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů – „Pass with Merit“ (První stupeň) nebo „Pass“ (Druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou „Narrow Fail“ a „Fail“.

Obtížnost
B1: pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní