BEC Vantager – rozší­řené informace

Rozšířené informace - BEC Vantage

Informace o zkoušce

Zkoušky z obchodní angličtiny, tzv. Business English Certificates (BEC) jsou rozděleny do tří úrovní. Na všech úrovních jsou testovány čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Kandidáti musí prokázat svou schopnost efektivně komunikovat v obchodním prostředí. Každá zkouška koresponduje s některou z úrovní SERR, plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR). Tento dokument Rady Evropy umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

Je BEC pro vás?

Pokud jste schopni komunikovat v běžných situacích jako jsou např. nákupy, můžete zvažovat přípravu na BEC zkoušku. Měli byste ale mít zájem o oblast obchodu a služeb a rozumět jí.

Proč složit zkoušku BEC?

Pokud dnes chcete uspět ve světě mezinárodního obchodu, je dobrá znalost anglického jazyka naprosto nezbytná. A pokud se můžete prokázat relevantními jazykovými znalostmi, pak máte obrovskou výhodu na pracovním trhu a jste také připraveni na práci v zahraničí.

Zkouška BEC je dokladem toho, že jste zvládli anglický jazyk na určité úrovni a jste schopni ho používat v obchodním světě.

Obsah zkoušky

Čtení
Tato část se skládá z pěti úloh těchto typů: výběr z navržených odpovědí, přiřazování,doplňování chybějících částí vět s i bez možných odpovědí a hledání chyb. Čtení tvoří 25% celkové známky.

Psaní
Tato částá se skládá ze dvou částí, obouch povinných. V první části napíše kandidát interní firemní dopis (cca. 40-50 slov). V druhé části pak krátkou (cca. 120-140 slov) zprávu, návrh nebo obchodní dopis vycházející z přečtení určitého textu. Psaní tvoří 25% celkové známky.

Poslech
Poslech se skládá ze tří částí. Kandidáti doplňují chybějící informace, vyplňují prázdný formulář, přiřazují. V poslechu se používají jak monology, tak dialogy, jako např. rozhovory, diskuze, telefoní rozhovory a zprávy. Poslech tvoří 25% celkové známky.

Mluvení
Kandidáti jsou zkoušeni ve dvojici a během zkoušky oba kandidáti odpovídají na různéotázky, mají mini prezentaci a vedou společnou diskuzi na určité téma. Mluvení tvoří 25% celkové známky.

Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

Obtížnost
B2: pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní