ICFE – rozší­řené informace

Rozšířené informace - ICFE

Informace o zkoušce

Tímto certifikát můžete prokázat vaši schopnost používat angličtinu při práci v mezinárodním finančním sektoru. Lze ho také využít, pokud se rozhodnete pro studium účetnictví nebo finančnictví na univerzitní úrovni.

ICFE vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), největší a nejrychleji rozvíjející se mezinárodní účetní společnosti.

Zkouška ICFE odpovídá úrovni B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsah zkoušky

Čtení
Tato část se skládá z šesti úloh. V nich se objevují ukázky z učebnic a příruček financí a účetnictví, z článků finančních a účetnických časopisů a podnikových zpráv a korespondence.

Psaní
Písemné úkoly jsou založeny na dovednostech potřebných v pracovním prostředí finančních a účetních firem, například schopnost psaní dopisů, zpráv či návrhů.

Poslech
Tato část je složena ze čtyř úloh – nahrávek monologů nebo rozhovorů. Zastoupeny jsou zde prezentace, přednášky, oznámení, obchodní schůzky, diskuse, rozhovory atd.

Mluvení
Hodnotí schopnost používání mluveného jazyka v pracovním prostředí financí a účetnictví. Test vedou zkušení examinátoři.

Výsledky
Celkový počet bodů, kterého lze dosáhnout za všechny části zkoušky, je 200 – každá část tvoří 50 bodů. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass a B1 Pass) a dva stupně neúspěšnosti (Narrow Fail a Fail). Celková známka odráží kandidátův projev ve všech čtyřech částech a tak lze neúspěch v jedné části zkoušky kompenzovat úspěchem v jiné.

Obtížnost
B2 – C1: pokročilý až velmi pokročilý uživatel

Průběh zkoušky
Osobní